logo

Kollin

Redo att djupdyka in i dina studier?Skapa ett konto gratis och boosta din inlärningsupplevelse idag
Matematisk statistik
Lunds universitet

FMSF70

114 uppgifter

116 studenter

31 teoriavsnitt

Course icon

Allt material, samlat på en plats

Få kursens material organiserat. Saknar du en tenta? Kollaborera med klasskamrater för att organisera den värdefulla informationen för er.

Exercises
2019

5:e jun.

Examinator:

Normalfördelning
Poissonfördelning
Väntevärdesriktighet
Maximum-likelihood-metoden (ML-skattningen)
Stickprov i par

+1

Exercises
2019

17:e jan.

Examinator:

Exponentialfördelning
Konfidensintervall
χ²-test
Sannolikhet & kombinatorik
Hypergeometrisk fördelning
Exercises
2018

2:a jun.

Examinator:

Centrala gränsvärdessatsen
Maximum-likelihood-metoden (ML-skattningen)
Konfidensintervall
Exercises
2018

1:a jun.

Examinator:

Täthets- & fördelningsfunktion
Centrala gränsvärdessatsen
Väntevärde, varians & standardavvikelse
Betingad sannolikhet
p-värde

+5

Exercises
2018

11:e jan.

Examinator:

Väntevärdesriktighet
Maximum-likelihood-metoden (ML-skattningen)
Konfidensintervall
Centrala gränsvärdessatsen
Täthets- & fördelningsfunktion

+1

20 past exams available on Kollin

Fokusera på ett område i taget

Här får du en överblick av återkommande teman i gamla tentor. Självskatta när du gör en uppgift och koll på hur du ligger till i kursen

Sannolikhetsteori - Introduktion

4 delämnen

11 uppgifter

Gratis
Sannolikhetsteori - Fördelningar

8 delämnen

40 uppgifter

Låst
Statistik - Skattning

5 delämnen

19 uppgifter

Låst
Statistik - Hypotesprövning

7 delämnen

49 uppgifter

Låst

Plugga på rätt nivå av uppgifter

Hitta enkelt rätt nivå av uppgifter. Du kan även blanda områden och fokusera på en viss nivå av uppgifter.

Lätt

Medel

Svårt

Mardröm

Allt du behöver inför plugget

Samarbeta med dina kursare

Diskutera uppgifter, dela anteckningar, resurser och tips med dina klasskamrater.

Generera egna tentor

Simulera en tentaskrivning på gamla tentor eller från en egen genererad tenta. Bästa sättet att förbereda sig i slutspurten!

Få statistik över dina framsteg

Få insikt över dina styrkor och svagheter i kursens olika delar genom dina självskattningar.